דוח חיים מאחל חג סוכות שמח

דוד חיים ובובו מברכים את כל הילדים לחג הסוכות