דוד חיים מאחל שנה טובה ומתוקה

דוד חיים מאחל ברכת שנה טובה לכבוד ראש השנה