מצחצחים שיניים עם יובל המבולבל

יובל המבולבל מספר למה כל כך חשוב לצחצח שיניים.