ילדים שרים - טוב לצחוק

מקהלת שרונית שרה את שירי יובל המבולבל והפעם - טוב לצחוק