ילדים שרים - כשאהיה גדול

מקהלת שרונית שרה את שירי יובל המבולבל והפעם - כשאהיה גדול