כדוריקים - ארוך וקצר - ערוץ לולי

בשיר הזה של כדוריקים נלמד על מה זה ארוך ועל ההפך שלו - קצר!