מתחילים את הגן עם דוד חיים

דוד חיים מברך את ילדי הגן החדשים