לומדים ספרדית עם דוד חיים והפעם - מספרים

אחד אומרים אחת בספרדית? ואיך שתיים? דוד חיים מלמד את הילדים לדבר ספרדית