שיר המיצים

מיקי כוכבת הילדים בשיר מיצים מתוך הדיוידי הראשון.