מוצץ שלי | דוד חיים

הצטרפו ביחד בשירה ללהיט של דוד חיים - מוצץ שלי

וידאו אקראי