דוד חיים ממליץ: ילדים, בקיץ החם שתו מים

דוד חיים מסייע להורים לילדים סרבנים לשתות מים בקיץ חם