מה יוצא מכובע הקסמים של דוד חיים?

אברה קדברה: דוד חיים עושה קסמים לילדים צפו וגלו מה יוצא מכובע הקסמים שלו