סבבי בבי בובי בם | דוד חיים

הצטרפו ביחד בשירה ללהיט של דוד חיים