דוד חיים - מחרוזת ארוחות

כשהילד מסרב לאכול דוד חיים בא לעזרה!