משפחה טובה - - קליפ הקריוקי

הצטרפו ביחד בשירה ללהיט של דוד חיים משפחה טובה