דוד חיים - קליפ הקריוקי

הצטרפו ביחד בשירה ללהיט של דוד חיים