חידון חיות עם דוד חיים

איך עושה הכלב? איך משמיע התרנגול?
דוד חיים מלמד את הילדים את הקולות של החיות