לומדים חשבון עם דוד חיים

כמה זה 1+1? 4-4? דוד חיים מלמד את הילדים חשבון פשוט