מיקי כוכבת הילדים - הצגה לפני אחרונה בארץ הפלאות

הצגה לפני אחרונה של מיקי בארץ הפלאות
אני רואה בקהל ילדה מדהימה וקוראת לה לבוא אליי
זאת זוהר בת שירה .
ביקשתי מול 3000 איש היום בקהל להגיד אמן על פרק תהילים שאמרתי לרפואתה
אבקש גם מכם.
זוהר השם ישלח לך רפואה שלמה .