צוות הצלה: שיר הנושא - ניק ג'ונור

צוות הצלה יוצא לפעולה!