אביב שמח עם מיכל הקטנה

מה בדיוק קורה באביב ולמה ירמי מודאג.