פורים שמח עם מיכל הקטנה

ירמי הדוור מביא משלוחי מנות למיכל הקטנה