מיכל הקטנה

מיכל הקטנה - שיר השאלה גרסת הקריוקי

רוצים להיות כמו מיכל הקטנה? הצטרפו אליה בשיר השאלה

מיכל הקטנה והטונטונים - גרסת הקריוקי

רוצים להיות כמו מיכל הקטנה? הצטרפו אליה בשיר מיכל הקטנה והטונטונים

מיכל הקטנה - לב אוהב גרסת הקריוקי

רוצים להיות כמו מיכל הקטנה? הצטרפו אליה בשיר לב אוהב

מיכל הקטנה - כשאני צוחקת גרסת הקריוקי

רוצים להיות כמו מיכל הקטנה? הצטרפו אליה בשיר כשאני צוחקת